Home page - Christelijke wensen

Christelijke kerstwensen

Ben je gelovig, dan staat de kerst voor jouw in het teken van de geboorte van Jezus en de belofte die hiermee samenhangt. Omzien naar elkaar is heel belangrijk en het versturen van een kerstwens hoort daar uiteraard bij. Een kerstwens lijkt wellicht een klein gebaar, maar kan vooral voor eenzame mensen van grote waarde zijn. Vergeet daarom niet om je christelijke kerstwens te versturen naar de mensen die je bijna nooit opzoekt in je adressenboekje.

Een verre oom, een oude tante of bedlegerig familielid, het zijn allemaal mensen die blij worden van een persoonlijk berichtje. Christelijke kerstwensen kun je ook anoniem versturen naar mensen waarvan je denkt dat ze het nodig hebben. Lees verder en vind hier op deze site de mooiste christelijke teksten en wensen om een ander fijne feestdagen toe te wensen .

Voorbeelden van kerstwensen met een christelijk thema:

Een tijd van vergeving en rust, een tijd van liefhebben en warmte, een tijd van licht en vrede, een tijd van geloven en hopen, dat is wat God ons gaf in Zijn Zoon. Gezegende kerstdagen toegewenst.

Juist in deze donkere dagen mogen we denken aan het Licht van boven, Dat ons allen verlossen kan. Heb geloof en behoud het goede in voorspoed en in tegenspoed. Een vredig kerstfeest toegewenst.

In Bethlehem scheen meer dan tweeduizend jaar geleden de ster van belofte. Gedenk deze dag dat Hij ons de verlossing bracht en het donker wegnam. Moge de ster in uw hart blijven schijnen.

Met kerst zijn we weer even stil om te denken aan het grote wonder dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft tot een zaligheid van velen. Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.

Het kindje Jezus lag vredig in zijn kribbe, en de wereld woedde voort. Laat ook dit jaar Kerstmis een moment van vrede zijn, in een woelige wereld. Wees de ster die vrede brengt.

Moge de ster van Bethlehem je de weg wijzen die je in 2016 wilt inslaan, zoals ze ooit de herders en de koningen de weg naar de Redder wees.

Jozef en Maria, ze klopten op de deur, maar voor hen was er geen plaats in de herberg. Open deze Kerst de deur van je hart voor wie er ook je pad passeert, want de herberg van je hart zal nooit volzet zijn.

In een stal is hij geboren, aan een kruis vond hij zijn dood. Je hoeft niet groots te leven, om grote dingen te doen. Moge volgend jaar groots zijn in zijn bescheidenheid.